Menu

Konferencja "Rabunek i germanizacja polskich dzieci w czasie II wojny światowej" (21 - 22 XI 2018 r.)

Serdecznie zapraszamy na międzynarodową konferncję naukową z udziałem ofiar germanizacji, historyków, badaczy, archiwistów, dziennikarzy i pasjonatów historii!

Program w załączniku.