Menu

Muzeum w organizacji „DROGA DO WOLNOŚCI – MUZEUM im. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA”

Miło nam poinformować, że zgodnie z Zarządzeniem Nr R/Z.0201-24/2020 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 30 marca 2020 roku w strukturze Uczelni utworzone zostało muzeum w organizacji „DROGA DO WOLNOŚCI – MUZEUM im. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA”.

List intencyjny w tej sprawie w 2017 roku podpisali: Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik oraz  Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego Profesor dr hab. Kazimierz Karolczak. Inicjatywę objęła honorowym patronatem córka generała Anna Maria Anders. Dziś muzeum staje się faktem!

Podstawą do utworzenia muzeum są zbiory zgromadzone w Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP. Instytucja ta od lat zajmuje się bowiem dokumentowaniem przymusowych migracji Polaków, w tym głównie losami polskich zesłańców do Związku Sowieckiego.

W Archiwum CDZWiP znajduje się ok. 300 relacji ludzi (w zapisie audiowizualnym), którzy wraz z gen. Andersem opuścili ZSRS w 1942 r. Są to zarówno wojskowi, jak i cywile. Ponadto w Centrum zgromadzonych jest tysiące dokumentów i fotografii, związanych z opisywanym exodusem i jego konsekwencjami. Materiały zostały zebrane podczas wielokrotnych misji naukowych do Wielkiej Brytanii, Kanady, USA, RPA, Australii i Izraela oraz podczas prac w Polsce. Wsparcie merytoryczne muzeum zapewnią pracownicy CDZWiP oraz innych jednostek Uniwersytetu Pedagogicznego.

Serdecznie zachęcamy do przysyłania pamiątek, dokumentów, fotografii, które staną się częścią wystawy muzealnej!