Menu

Nagroda Ministra Edukacji i Nauki

19 lutego 2021 r. w Dniu Nauki Polskiej ogłoszono wyniki konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki. W gronie laureatów w kategorii "za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej" znalazł się zespół Centrum w składzie: prof. Hubert Chudzio, Anna Hejczyk, Mariusz Solarz, Alicja Śmigielska. Nagrody przyznawane są w 5 kategoriach: za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz całokształt dorobku. W tym roku przyznano 74 nagrody, w tym 57 indywidualnych i 17 zespołowych.