Menu

Polski cmentarz KIDUGALA

W tym roku w ramach działalności Centrum przewiduje się kontynuację prac na polskich nekropoliach w Tanzanii, w szczególności polskim cmentarzu w Kidugali. W ramach programu "Miejsca pamięci narodowej za granicą" Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotację na projekt realizowany przez Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP oraz Fundację Pro Universitatis Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Celem programu MKiDN jest "dążenie do zapewnienia godnego miejsca spoczynku naszym rodakom poległym i pomordowanym oraz troska i opieka nad miejscami pochówku znajdującymi się poza granicami kraju".

Polecamy książkę autorwta Huberta Chudzio i Mariusza Solarza "Zmarli Polacy w drodze do Ojczyzny..." oraz naszą stronę internetową (http://www.polskiecmentarzewafryce.up.krakow.pl), gdzie można znaleźć więcej informacji na temat tego cmentarza i innych polskich nekropolii w Afryce Wschodniej i Południowej.